IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE AN INTERESTING PERSON YOU WOULD LIKE TO MEET IN THE FUTURE (P1)
 • 27 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE AN INTERESTIN ...

DESCRIBE AN INTERESTING PERSON YOU WOULD LIKE TO MEET IN THE FUTURE - Miêu tả 1 người thú vị mà bạn muốn gặp trong tương lai. Các bạn nghĩ đến ai đầu tiên nếu gặp đề n ...

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interesting person you would like to meet in the future (P2)
 • 27 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an interestin ...

Ta da, tiếp nối sample cực tuyệt band 8 từ bài post trước cho topic tả người thú vị mà bạn muốn gặp trong tương lai. Lần này BEC chọn chef Gordon Ramsay (my all-time f ...

TALK ABOUT A MUSEUM YOU HAVE VISITED
 • 26 T 11 2018
 • 0

TALK ABOUT A MUSEUM YOU HAVE VISITED

TALK ABOUT A MUSEUM YOU HAVE VISITED.  You should say: where it is who you went there with what is the theme of this museum and explain what  ...

DESCRIBE A HISTORICAL BUILDING
 • 26 T 11 2018
 • 0

DESCRIBE A HISTORICAL BUILDING

DESCRIBE A HISTORICAL BUILDING. You should say: what its name is where it is located when it was built and explain why you like to talk about it. Sample answer Introduction: W ...

IELTS VOCABULARY : GOLDEN PHRASES TO MAKE A COMPLAINT IN ENGLISH - các cụm từ hữu hiệu khi đưa ra lời phàn nàn hoặc miêu tả 1 cái gì đó không tốt
 • 21 T 11 2018
 • 0

IELTS VOCABULARY : GOLDEN PHRASES TO MAKE A C ...

Topic cuối năm của IELTS Speaking có vẻ thiên về các đề trải nghiệm (Experiences) rất nhiều, lần này topic là về miêu tả 1 lời phàn nàn bạn mới c& ...

IELTS VOCABULARY: PROBLEMS COLLOCATIONS
 • 21 T 11 2018
 • 0

IELTS VOCABULARY: PROBLEMS COLLOCATIONS

Các cụm từ cố định - collocations đi với PROBLEMS vấn đề được dùng vô cùng nhiều trong các bài thi IELTS vì các câu hỏi đều mang tín ...

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A SHOPPING STREET THAT YOU LIKE (P2)
 • 21 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A SHOPPING ST ...

DESCRIBE A SHOPPING STREET THAT YOU LIKE - miêu tả 1 con phố mua sắm mà bạn thích. Đề này đang là đề hot cho quý cuối năm 2018. Ở HN có rất nhiều c ...

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A BEAUTIFUL CITY YOU HAVE VISITED
 • 19 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A BEAUTIFUL C ...

DESCRIBE A BEAUTIFUL CITY YOU HAVE VISITED - hãy miêu tả 1 thành phố xinh đẹp mà bạn đã từng đến thăm. Topic du lịch - tourism/travelling vẫn chưa bao giờ hết hot, đ ...

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A TRIP BY PUBLIC TRANSPORT
 • 18 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A TRIP BY PUB ...

DESCRIBE A TRIP BY PUBLIC TRANSPORT - miêu tả 1 chuyến đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Đề này đang back lại vào quý cuối năm các bạn lưu &y ...

Đăng ký nhận tư vấn