IELTS

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Friends idioms - các thành ...

Friends/friendship là 1 chủ đề gặp rất nhiều trong các bài thi nói ielts speaking, cùng các bạn học viên siêu đáng nhiều của ielts trangbec ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Born idioms/collocations - ...

Từ born là từ vựng ở level a bạn nào khi bắt đầu học tiếng anh cũng biết từ này với cách nói i was born in vietnam chẳng hạn. Thú vị thay có rất nhiều ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY:Keep your friends close and ...

Keep your friends close and your enemies closer = coi chừng về thái độ và hành vi của kẻ thù để ngăn hoặc tránh những hành động gây ác hiểm. ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Done to a turn là gì?

Cooked/done to a turn = cooked for exactly the right amount of time: nấu chuẩn, chín Example: the beef was done to a turn.   Đ&aci ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: “I’m done in” nghĩa là gì?

Done in = too tired to do any more, no more energy: kiệt sức Example: I was/felt really done in after the game.   Cách nói kiệt sức ngoài từ exhausted ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Get on the property ladder ...

Get on the property ladder: tích cóp tài sản Example: When i'm turning 25, i would like to settle down and get on the property ladder.   Đây là cá ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: At the expense of là gì?

At the expense of sth = if you do one thing at the expense of another, doing the first thing harms the second thing: trả giá cho … Example: The pursuit of profit&nbs ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: In your element là gì?

In your element = in a situation you know well and enjoy: trạng thái làm việc thoải mái/thành thạo Example: I’m in my element with ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: I’m stoked là gì?

I’m stoked (a) /stəʊkt/: excited and very happy about something: cực hạnh phúc, hứng khởi Example: we’re really stoked about our new album! ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY:Downtime là gì?

Downtime (n) /ˈdaʊn.taɪm/: time when you relax and do not do very much: thời gian thư giãn Example: we had a busy weekend so i'm planning to have s ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 8 rush idioms/collocations ...

Tiếp tục các content hữu dụng chia nhỏ, nay chúng mình cùng ielts trangbec học các cụm cực tuyệt đi với từ rush (vội vàng, vội vã) cực thông dụng ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Never idioms/collocations - ...

Bạn dùng từ never với tần suất chóng mặt hàng ngày trong mọi văn cảnh, tuy nhiên bạn đã biết các các nói như never say never hay never in ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Age idioms/collocations - c ...

Từ age là từ vựng level a1 được học ngay từ đầu khi bạn chập chững học tiếng anh, tuy nhiên chúng mình có vô vàn các cụm nâng cao đi với từ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Thánh lầy, thánh cùn tiếng ...

Terribly blunt = uncompromisingly forthright. Example: james is terribly blunt as always, omg.    Từ blunt đóng vai trò là 1 tính từ trong tiếng anh với 2 ngữ ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Course idioms/collocations ...

Từ course trong tiếng anh đóng vai trò phổ biến là 1 danh từ, bạn hay gặp nhất với nghĩa main course (món chính) hoặc course (khoá học). Ngoài ra ch&ua ...