Bài Học

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PERSON WHO IS DOING SOMETHING TO PROTECT THE ENVIRONMENT
 • 07 T 11 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PERSON WHO ...

DESCRIBE A PERSON WHO IS DOING SOMETHING TO PROTECT THE ENVIRONMENT - hãy miêu tả 1 người đang làm điều gì đó để bảo vệ môi trường :3 - đề mới toanh mới ra th&a ...

TIPS FOR IELTS SPEAKING PART 1 
 • 06 T 11 2018
 • 0

TIPS FOR IELTS SPEAKING PART 1 

Mem iu, nay BEC sẽ giúp mem chinh phục tạo được GREAT FIRST IMPRESSION cho bài thi nói IELTS Part 1 - “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt” mem nhỉ ...

IELTS SPEAKING PART 2: TALK ABOUT ANIMAL YOU LIKE
 • 07 T 10 2018
 • 0

IELTS SPEAKING PART 2: TALK ABOUT ANIMAL YOU ...

Tiếp nối những sample band 8 cực tuyệt của Part 2 IELTS Speaking quý mới từ tháng 9 đến tháng 12- nay chúng mình cùng làm topic TALK ABOUT ANIMALS YOU ...

10 NATURAL IDIOMS IN IELTS SPEAKING
 • 05 T 10 2018
 • 0

10 NATURAL IDIOMS IN IELTS SPEAKING

10  NATURAL IDIOMS IN IELTS SPEAKING - 10 thành ngữ cực kì dễ nhớ - giúp các bạn nói được tự nhiên - band điểm cao hơn - và quan trọng nh ...

IELTS SPEAKING - USEFUL LANGUAGE - INTRODUCING YOUR OPINIONS
 • 26 T 9 2018
 • 0

IELTS SPEAKING - USEFUL LANGUAGE - INTRODUCIN ...

Trong bài thi nói IELTS SPEAKING, thay vì nói I think (tôi nghĩ rằng), In my opinon (theo quan điểm của tôi thì) đã là những mẫu câu quá quen thuộc với chúng ta và không thể giúp chúng mình trong việc ...

Đăng ký nhận tư vấn