Để không nhầm lẫn khi dùng THE
  • 26 T 5 2016
  • 0

Để không nhầm lẫn khi dùng THE

Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Tuy nhiên, sử dụng "the" không hề đơn giả ...

5 khả năng phát âm chữ G
  • 14 T 5 2016
  • 0

5 khả năng phát âm chữ G

Không khó khi phát âm trong tiếng Anh, chữ G chỉ tạo ra 2 khả năng phát âm là /g/ và /dʒ/. Thông thường G được phát âm l&ag ...

FISH IDIOMS - Thành ngữ với chú Cá
  • 07 T 4 2016
  • 0

FISH IDIOMS - Thành ngữ với chú Cá

    1- A big fish in a small pond → một trong những người quan trọng trong một nhóm/tổ chức nhỏ.As the manager of a local company, he enjoys being a big fish in a small pond ...

ILLNESS TOPIC - Những căn bệnh thường gặp :x
  • 21 T 2 2016
  • 0

ILLNESS TOPIC - Những căn bệnh thường gặp :x

Những căn bệnh thường gặp - thời tiết khi hậu thay đổi thất thường mem cẩn thận đề phòng hay bị cúm lặt vặt nhé - cùng BEC học chủ đề sức khoẻ nào  bruise /bru ...

5 cụm từ hay diễn đạt ý
  • 17 T 2 2016
  • 0

5 cụm từ hay diễn đạt ý

‪#‎IELTS‬# 5 cụm từ hay diễn đạt ý "ngoại trừ, loại trừ" - EXCEPT FOR ^^ Except for có nghĩa “ ngoại trừ”, “ trừ ra” , “loại ra”. Hôm nay, ...

CUT TO THE CHASE là gì? :3
  • 16 T 2 2016
  • 0

CUT TO THE CHASE là gì? :3

‪#‎IELTSIDIOMS‬# CUT TO THE CHASE là gì?  Nếu bạn quen thuộc với tiếng Anh Mỹ, bạn có thể đã nghe câu: CUT TO THE CHASE Câu này có nghĩ ...

BENEFITS OF RIDING BICYCLES :3
  • 15 T 2 2016
  • 0

BENEFITS OF RIDING BICYCLES :3

‪#‎IELTSSPEAPKING‬# BENEFITS OF RIDING BICYCLES - lợi ích của đi xe đạp  topic nói khá dễ cho bài thi nói IELTS vì mem có thể lấy rất nhiều &y ...

Những cụm từ hay với 'DREAM <3
  • 15 T 2 2016
  • 0

Những cụm từ hay với 'DREAM

‪#‎IELTSVOCABULARY‬# Những cụm từ hay với 'DREAM'  "Dream" vừa là danh từ, vừa là động từ và có thể kết hợp với từ khác để tạo thành những thà ...

Đăng ký nhận tư vấn