Bài Học

IELTS VOCABULARY : VAGUE LANGUAGE EXPRESSIONS
  • 23 T 9 2018
  • 0

IELTS VOCABULARY : VAGUE LANGUAGE EXPRESSIONS

VAGUE LANGUAGE EXPRESSIONS - các cách biểu hiện khi muốn diễn tả một điều gì đó mang tính chất tương đương hoặc khi chúng ta không thể nhớ đượ ...

IELTS VOCABULARY: DESCRIBE A LANGUAGE
  • 23 T 9 2018
  • 0

IELTS VOCABULARY: DESCRIBE A LANGUAGE

Are you a bilingual student or multilingual student? Are you interested in linguistics? Các bạn có thể nói được hai ngôn ngữ (bilingual) không hay các bạn c&oac ...

Đăng ký nhận tư vấn