Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BARGAIN/ BARGAINING Synonym ...

Topic mới toanh của phần 1 IELTS SPEAKING có đang hỏi bạn về topic BARGAIN mặc cả, để làm tốt topic này chúng mình cần nắm được các cách nó ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common CHILD / CHILDHOOD sy ...

Topic mới toanh trong bài thi nói IELTS Speaking part 1 có hỏi mem các câu hỏi xung quanh về thời thơ ấu của mình- TALK ABOUT YOUR CHILDHOOD. Để làm tăn ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: HAPPINESS Synonyms - các từ ...

Topic mới toanh quý 1/2021, HAPPINESS nằm ở part 1 của bài thi nói IELTS Speaking thực sự là 1 topic rất hay và mang tính trừu tượng. Nhiều bạn cảm thấy kh&aa ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 7 alternatives adjectives/s ...

Topic mới toanh của quý 1/2021 có yêu cầu mem tả DESCRIBE SOMETHING THAT YOU CHERISH thực sự rất hay và mới lạ. Nhiều bạn còn chưa biết từ CHERISH là gì ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TAKE THE PLUNGE

  TAKE THE PLUNGE: liều thử một phen   Take the plunge = to do something important or difficult that you have been thinking about doing for a long time [làm điều gì đ&oacu ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: PIGGYBACK

Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng ít nhất 1 lần được offer a piggyback ride?   Piggyback là 1 từ hết sức đáng yêu trong tiếng Anh mang nghĩa là &l ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: STEP UP YOUR GAME

  STEP UP YOUR GAME: nâng trình độ "chơi" (nghĩa đen). Cách nói này lại hay dùng với nghĩa bóng nhiều hơn hàm ý bạn cần cải thiện, ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Right from the get-go

  Right from the get-go = Ngay lập tức, ngay từ ban đầu/từ mới bắt đầu (dùng như một trạng từ).   Get-go /ˈɡetˌɡəʊ/ the beginning, when someone starts to do something, or a proce ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 10 Alternative ways to say ...

Topic speaking part 2, quý 1/2021 có hỏi bạn 1 topic cực thú ví đó là DESCRIBE A TIME YOU MADE A PROMISE TO DO SOMETHING - miêu tả 1 lần bạn h ...