Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : EASY IDIOMS YOU WILL LOVE

Idioms vẫn luôn là sở thích của rất nhiều bạn khi học Tiếng Anh bởi nó sẽ giúp chúng mình nâng band điểm nói vô c&ugra ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : POOR SYNYNONYMS

Tiếp tục chủ đề về SYNONYMS (từ đồng nghĩa) giúp cho vốn từ phong phú hơn, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số từ đồng nghĩa với POOR ngay nh&eacut ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 8 MOST USEFUL ENGLISH PHRA ...

Tiếng anh đặc biệt là IELTS ngày càng trở nên phổ biến và có lẽ nó đã trở thành một trong những chìa khoá mở ra những ch&aci ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : ALTERNATIVE WAYS TO SAY “H ...

"Weather" là một trong những topic thường xuyên được hỏi trong IELTS đặc biệt là các bài thi Speaking. Khi ngày hè đang ngày càng gần về c ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: ALTERNATIVE WAYS TO DESCRIB ...

Trong Quý 2 năm 2019, đề thi Speaking vẫn yêu cầu các bạn học viên "Describe an intelligent person you know well" (mô tả 1 người thông minh mà bạn biết r&o ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : ALTERNATIVE WAYS TO SAY “S ...

Cũng giống như Tiếng Việt, trong Tiếng Anh để nói tự nhiên và trôi chảy, thay vì sử dụng các cách nói học thuật cao cấp, người bản xứ sẽ lựa chọn ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: ALTERNATIVE WAYS TO DESCRIB ...

Học từ vựng là học các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các cụm từ để bài nói khi thi Speaking trở nên phong phú hơn, "ăn" điểm trong mắt các Ex ...

Xem thêm

WELL-PREFIX : TỪ VỰNG VỚI TIỀN TỐ WELL

Tiền tố (Prefix) là một loại phụ tố trong tiếng Anh gồm chữ cái hoặc một nhóm chữ cái kết hợp với nhau, thường được thêm vào đầu từ để ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : OTHER WAYS TO DESCRIBE SOM ...

Một trong những topic Part 2 quay trở lại năm 2019 - Describe a famous person làm khá nhiều bạn lao đao vì thiếu vốn từ để mô tả cũng như các cụm từ hay để đạt IELTS ...