Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : DIFFERENT KINDS OF SHOPPER ...

What kinds of shopper are you? Topic IELTS Speaking quý 1 có chủ đề SHOPPING là 1 trong những chủ đề khá dễ thở. Tuy nhiên, để khiến cho bà ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: VIEW Collocations - những c ...

Như chúng mình học đã viết từ VIEW khi là danh từ sẽ được dịch là tầm nhìn, quan điểm hay quanh cảnh, còn nếu dịch sang đ ...

Xem thêm

COMMUNICATION: 6 ways to REACT TO WHAT OTHERS ...

Trong giao tiếp hàng ngày khi nói chuyện với người bản ngữ hoặc khi xem phim bạn sẽ gặp rất nhiều các cách phản ứng mà mình chưa bao giờ được học trong ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Words describing CHANGE - I ...

Với những diễn biến đang thay đổi chóng mặt trong bối cảnh hiện nay, chúng ta luôn phải ADAPT (thích nghi) hay ADJUST TO với mọi hoàn cảnh, chuẩn bị cho mọi tì ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: FREQUENCY IDIOMS - các idio ...

Trong các bài thi nói IELTS SPEAKING, bạn rất hay gặp phải câu hỏi HOW OFTEN? Vậy thay vì trả lời bằng ADVERBS OF FREQUENCY (các trạng từ c ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : REASON COLLOCATIONS

Trong các bài thi nói IELTS, đặc biệt là PART 3, mem sẽ được hỏi rất nhiều các câu hỏi WHY (tại sao).. Để trả lời câu hỏi này hay nhất và t ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : CONFUSING WORDS - 4 TỪ HAY ...

Nếu bạn vẫn còn đang chưa biết khi nào dùng OUTBREAK hay EPIDEMIC khác với PANDEMIC chỗ nào thì content dưới dành cho bạn, đặc biệt khi chúng ta ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : ANGRY SYNONYMS - CÁC CÁCH ...

Ta cười khi cảm thấy vui, khóc khi cảm thấy buồn tủi. Vậy khi muốn bộc lộ những cảm xúc ANGRY (tức giận lên đến tột đỉnh) thì mình sẽ nói như thế nào tr ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: PATIENCE IDIOMS - THÀNH NGỮ ...

Các thành ngữ tuyệt vời hàm ý BE PATIENT (hãy kiên nhẫn, nhẫn nại, bền bỉ). Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như hiện nay, thay vì chúng m ...