IELTS

Xem thêm

IELTS READING: Learn vocabulary through IELTS ...

Một trong những cách tăng từ vựng cực tốt mà nhiều bạn chưa áp dụng đó là học các cụm collocations/ từ vựng hay qua các bài đọc IELTS của series ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Advantages/Advantageous syn ...

Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Speaking luôn là dạng bài cực phổ biến, chúng mình cùng học các từ đồng nghĩa với từ ADVANTAGE ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: MORNINGS & HABIT IDIOMS/col ...

Topic IELTS SPeaking part 1 đang hỏi bạn khá nhiều về chủ đề MORNINGS hay DAILY ROUTINE (lịch trình hàng ngày). Để nói được các topic này 1 cách ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: 10 great alternative ways t ...

Cách nói I THINK nếu bị lặp lại có thể gây ra sự nhàm chán vì bị lặp lỗi REPETITION. Trong bài thi IELTS SPeaking, bạn hãy cố đa dạng ng&o ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common “compound adjectives ...

Các tính từ ghép phổ biến dùng để tả người đạt hiệu quả cực cao bạn nhất định phải nắm được. Các topic tả người của IELTS SPeaking chưa bao giờ hết “hot” ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: OUT OF BOUNDS

  OUT OF BOUNDS= ngoài phạm vi quy định, cấm vào, cấm đề cập đến. Example: His demands were out of bounds   OUT OF BOUNDS= If an area is out of bounds, people a ...

Xem thêm

IELTS WRITING: CAUSE & EFFECT Collocations - ...

Trong các bài thi IELTS Writing dạng bài PROBLEMS & SOLUTIONS (nguyên nhân - kết quả) xuất hiện cực nhiều. Cũng như các bài nói phần 3 của IEL ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: CUT SOMEBODY SOME SLACK

CUT SOMEBODY SOME SLACK: Khoan nhượng cho ai đó /không đánh giá ai đó một cách nghiêm khắc   Cut someone some slack = to give someone addi ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 3: Let’s talk about LOSIN ...

Topic về LOSING ITEMS - làm thất lạc đồ đạc vẫn đang được hỏi ở quý 1/2021 trong bài thi IELTS SPeaking. Để làm thật tốt topic này, chúng mình hã ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING: DAILY ROUTINE

Topic MORNINGS hay BREAKFAST hay DAILY ROUTINE luôn là những topic phổ biến của IELTS SPeaking phần 1. Nay chúng mình cùng xem bản chữa ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: TAKE SHAPE

  Take shape: 1 thứ gì đó bắt đầu thành hình thành hài, hình thành, phát triểnExample: The plan is beginning to take shape in my ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: HAVE A KNACK FOR SOMETHING

  HAVE A KNACK FOR SOMETHING = have a special or nature ability : có khả năng( đặc biệt, bẩm sinh..), hay biết cách làm gì đó cực tốt Example: I have a knack for spotting ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Common IMPORTED FOOD colloc ...

Topic IELTS WRITING mới thi tuần trước đang hỏi bạn về topic IMPORTED FOOD - nhiều bạn còn chưa rõ imported food là gì hay những từ vựng xung quanh chủ đề này cũng n ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BE CUT FROM SAME CLOTH

  BE CUT FROM SAME CLOTH: cắt từ một mảnh vải (nghĩa đen). Cách nói này lại được dùng với nghĩa bóng hàm ý là ai đó rất giống nha ...

Xem thêm

IELTS Writing: Giải đề 04/03/2021 - IMPORTED ...

Topic: Many countries import large amounts of food from other parts of the world. Is this a positive or negative development?  (Nhiều quốc gia nhập khẩu một lượng lớn thực phẩm từ các nơi ...