IELTS

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : Golden phrases to say when ...

các cụm từ tuyệt vời diễn tả khi bạn bơ/ lờ cái gì (hành động) hoặc ai đó đi tuyệt hay thay vì dùng INOGRE. Hãy năng dùng các cụm ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : UNAVOIDABLE SYNONYMS - các ...

Khi 1 điều gì đó xảy ra mà bạn không thể ngăn chặn nó được thì chúng mình hay bị lặp từ unavoidable, tuy nhiên còn có tận 5 c ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : CAREFUL SYNONYMS

Bạn có phải là người thận trọng, tỉ mỉ? Thay vì nói A VERY CAREFUL PERSON - một người cực cẩn thận chúng mình có vô vàn cá ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : MATERIAL COLLOCATIONS

Từ MATERIAL ngoài nghĩa là chất liệu còn mang nghĩa là tài liệu học nên khi đọc từ theo văn cảnh bạn nên đọc kĩ để dịch và hiểu cho ch&i ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : A GREAT DEAL OF….COLLOCATI ...

Cụm từ chỉ lượng A GREAT DEAL OF mang nghĩa là nhiều rất nhiều bạn trong quá trình viết hay nói bị dùng sai với danh từ đếm được và bị điểm trừ đ&aa ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 6 Golden ways to say YOU R ...

Topic speaking part 1 cho quý 4/2019 đang hỏi về TRUST (sự tin tưởng) hết sức thú vị. Để đạt được điểm cao nhất cho topic này và có cách nói phong ph&u ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 3: Let’s talk about SPACE

Topic SKY phần 2 và Space (vũ trụ) ở phần 3 cho quý 4/2019 của IELTS Speaking là 1 topic cực khó yêu cầu chúng ta phải có kiến thức cực sâu mới tr ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : POSITIVE RELATIONSHIP COLL ...

Trong các đề thi nói IELTS chủ đề relationships xuất hiện với tần suất cực nhiều, hầu như ở tất cả các topics bạn đều cần phải dùng các collocations chỉ mố ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : Golden ways to say A LOT O ...

Trong các bài thi nói của IELTS SPEAKING, các bạn hay bị mắc lỗi REPETITION (sự lặp lại) cực nhiều. Để giúp cho cách nói của ch&uac ...

Xem thêm

PRONUNCIATION : Most common MISPRONOUNCED WOR ...

Tiếp nối các chuỗi bài giúp bạn ngày càng phát âm chuẩn chỉnh hơn, nay chúng mình cùng BEC tiếp tục học từ phát &a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : VERB + RANGE OF collocatio ...

Tiếp nối content trước về A RANGE OF + NOUN nay chúng mình tiếp tục học các collocations của động từ phổ biến đi với cụm RANGE OF như a range of services, a broad range of topics& ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : EFFECT COLLOCATIONS

Từ EFFECT trong tiếng Anh là danh từ, mang nghĩa là hiệu ứng, sự ảnh hưởng.... Tuy nhiên, trong quá trình học rất nhiều bạn bị nhầm lẫn với từ AFFECT là động t ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : SENSE OF (Ability) colloca ...

Khi nói đến chúng ta có khả năng làm gì đó, ngoài cách nói diễn đạt thông thường to be able to + Verb hay Have an ability to + Verb ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : NATURAL English collocatio ...

Đây là một trong những content mà BEC cực tâm đắc đã chắt lọc rất kĩ up cho bạn mỗi ngày một chút để giúp cho ch&uac ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : 7 MOST COMMON WINTER ILLNE ...

Đề IELTS Speaking mới đây có yêu cầu bạn tả lần gần nhất bạn phải dùng thuốc (A time when you took medicine) sẽ yêu bạn phải nắm được 1 số căn bệnh ...